Η 01 Solutions με την πολυετή εμπειρία των στελεχών της, στον τομέα της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, με πολλές εφαρμογές σε μεγάλες Εμπορικές - Βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η πολυετής ενασχόλησή της με συστήματα Business Intelligence, συστήματα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων και διοίκησης βάσει αποτελεσμάτων, οδήγησε στην δημιουργία ενός τμήματος εξειδικευμένου στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανωτάτου επιπέδου, επανδρωμένου με αξιόλογα στελέχη με πλήρη επιστημονική κατάρτιση.

Στόχος της 01 Solutions είναι η βελτίωση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας, η οποία επιτυγχάνεται με πρακτικές και στρατηγικές που σχεδιάζει η 01 Solutions σε άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τον επιχειρηματία.