Ένα σύγχρονο Software House
Σύγχρονες τεχνολογίες,
καλοσχεδιασμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας,
ικανά & έμπειρα στελέχη

 

01 Solutions Γνωριστε μας

Η 01 SOLUTIONS HELLAS είναι ένα Software House το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2011, με συνεχή ανοδική πορεία και διεύρυνση της πελατειακής της βάσης. Με γνώμονα τις σύγχρονες τεχνολογίες, τα καλοσχεδιασμένα και σύγχρονα προϊόντα της, τις ικανότητες και την εμπειρία των στελεχών της, σκοπεύει να συνεχίσει να προσπαθεί αποδεικνύοντας καθημερινά ότι υπάρχουν ευκαιρίες εν μέσω κρίσης. Η ομάδα της αποτελείται από νέους ανθρώπους, πολλοί εξ΄ αυτών όμως ήδη με μεγάλη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στο αντικείμενό τους, με όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και φιλοδοξία. Στηριζόμενη στο ομαδικό πνεύμα αλλά και την προσωπική πρωτοβουλία, το άριστο εργασιακό κλίμα και ένα μοντέρνο τύπο διοίκησης - χωρίς στεγανά μεταξύ εταιρείας και εργαζομένων, διαμορφώνει προϋποθέσεις ανάπτυξης με στοχευμένα βήματα και υψηλό αίσθημα εταιρικής ευθύνης.

Πιστοποιήσεις

H 01 SOLUTIONS HELLAS είναι πιστοποιημένη με βάση τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27701:2019 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορικών και Απορρήτου και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 που αφορά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, εφαρμόζοντας  συνεχώς τις απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα συστήματα. 

Εναρμόνιση με τον κανονισμό Ε.Κ. 679/2016 (GDPR)

Η 01 SOLUTIONS HELLAS, λειτουργώντας πάντοτε με βάση την εναρμόνισή της με τις κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τον τομέα δραστηριότητάς της, έχει ήδη εναρμονιστεί με τον Κανονισμό Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ-GDPR) για την προστασία προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζοντας πολιτικές και σύστημα διαδικασιών που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

Με τι ασχολείται

Ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς (του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα), τόσο υπό τη μορφή πακετοποιημένων λύσεων όσο και custom έργων. Κυρίως αναπτύσσει τις εφαρμογές της σε .NET βασιζόμενη σε ένα συνδυασμό από καταξιωμένες open source αλλά και δικές της βιβλιοθήκες, αλλά και σε Java με ένα εξ’ ολοκλήρου open source stack. Η γκάμα των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται η εταιρία είναι αρκετά ευρύ και μεγαλώνει συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αντικείμενα της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS), Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), E-commerce & Marketing Automation, E-government Portals & Applications. Φυσικά όποτε προκύπτει κάτι νέο που την ενδιαφέρει δεν διστάζει να πειραματιστεί και να το δοκιμάσει!

Σε επίπεδο εξειδικευμένου (custom) λογισμικού, τα πιο σημαντικά έργα της αποτελούν τα Πληροφοριακά Συστήματα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και «Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με χιλιάδες χρήστες σε καθημερινή βάση.

Δραστηριότητες

Η 01 Solutions Hellas προσφέρει λύσεις που αφορούν:

  • Επιχειρηματικό Σχεδιασμό Enterprise Resource Planning (E.R.P.)
  • Διαχείριση Πελατών Customer Relationship Management (C.R.M.)
  • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Human Resources Management Systems (H.R.M.S.)
  • Πληροφόρηση Διοίκησης Management Information Systems (M.I.S.)
  • Επιχειρηματική Ευφυϊα Business Intelligence (B.I.)

και ειδικές εφαρμογές/λύσεις που αφορούν:

  • Δίκτυα Ευρυζωνικής Πρόσβασης
  • Υπηρεσίες Mobile Government
  • Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών (Portals)
  • Έξυπνους" Οικισμούς
  • Διαδικτυακές Εφαρμογές Δημόσιας Διοίκησης και Ελέγχου