Για την 01 Solutions, η υποστήριξη είναι αποστολή...

Αυτό που για άλλους είναι άλλη μια διεκπεραιωτική εργασία, για την 01 Solutions η υποστήριξη μέσω Help Desk αποτελεί αποστολή υψηλής προτεραιότητας.
Μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε απαίτηση του πελάτη παρέχοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας τεχνική υποστήριξη.
Η άμεση και αξιόπιστη επίλυση προβλημάτων καθιστούν το Help Desk της 01 Solutions την πιο υπεύθυνη υπηρεσία στο χώρο της πληροφορικής. 

Σημεία υπεροχής του Help Desk της 01 Solutions:

  • εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία των τεχνικών.
  • διαθέσιμες βάσεις δεδομένων.
  • δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες βάσεις δεδομένων.
  • διαρκής ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων
  • άρτια εκπαίδευση στις δεξιότητες επικοινωνίας με τον πελάτη.
  • κατοχή πιστοποιημένων τεχνικών σε προϊόντα Oracle , Cisco, 3Com, Microsoft, Novell, SCO, SUN, Hewlett-Packard-Compaq, ΙΒΜ κλπ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το Help Desk της 01 Solutions συνοψίζονται σε:

  • Εξυπηρέτηση με ένα μόνο τηλεφώνημα (Single Point Of Contact).
  • Ενημέρωση για τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων, προμηθευτές κλπ.
  • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη (επίλυση τεχνικών προβλημάτων, βοήθεια σε εγκατάσταση και ρύθμιση προϊόντων).